Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO14001 ISO14001 microphone systems, mixer systems 2022-02-12 ~ 2024-01-13 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 microphone systems and mixer systems 2022-03-31 ~ 2024-01-17 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CCC CCC CQC All Products 2018-11-05 ~ Đã xác minh
CE CE Wired microphone 2020-06-20 ~ Đã xác minh
CE CE Wireless microphone 2022-04-02 ~ Đã xác minh
CE CE Wier microphone 2022-04-02 ~ Đã xác minh
CB CB CQC Wireless microphone 2022-04-02 ~ Đã xác minh
CE CE Wireless microphone 2022-04-02 ~ Đã xác minh
CE CE mic isolation shield with stand 2022-08-04 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này